initial velocity

pradinis greitis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Didžiausias sviedinio (kulkos) greitis. Suteikiamas sviediniui (kulkai) judant vamzdžio kanalu ir parako dujų poveikiminiu šūvio periodu, t. y. tam tikru nuotoliu nuo vamzdžio. Pradinis greitis yra 1–2 % didesnis už ↑žiotinį greitį. Pradinis greitis – viena iš svarbiausių šaunamojo ginklo charakteristikų; nuo jo priklauso sviedinio (kulkos) lėkimo nuotolis, kaunamoji veikmė, šaudymo tiesioginiu taikymu veiksmingumas ir kt. atitikmenys: angl. initial velocity; muzzle velocity rus. начальная скорость ryšiai: dar žiūrėkžiotinis greitis

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Look at other dictionaries:

  • Initial velocity — Velocity Ve*loc i*ty, n.; pl. {Velocities}. [L. velocitas, from velox, ocis, swift, quick; perhaps akin to v?lare to fly (see {Volatile}): cf. F. v[ e]locit[ e].] [1913 Webster] 1. Quickness of motion; swiftness; speed; celerity; rapidity; as,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • initial velocity — pradinis greitis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kūno greitis pradinę arba atskaitos akimirką. atitikmenys: angl. initial velocity vok. Anfangsgeschwindigkeit, f rus. начальная скорость, f pranc. vitesse initiale, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • initial velocity — pradinis greitis statusas T sritis chemija apibrėžtis Greitis proceso pradžioje. atitikmenys: angl. initial velocity rus. начальная скорость …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • initial velocity — pradinis greitis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. initial velocity vok. Anfangsgeschwindigkeit, f rus. начальная скорость, f pranc. vitesse initiale, f …   Fizikos terminų žodynas

  • initial velocity — speed of a object at the point in time when its speed is first measured …   English contemporary dictionary

  • Velocity — Ve*loc i*ty, n.; pl. {Velocities}. [L. velocitas, from velox, ocis, swift, quick; perhaps akin to v?lare to fly (see {Volatile}): cf. F. v[ e]locit[ e].] [1913 Webster] 1. Quickness of motion; swiftness; speed; celerity; rapidity; as, the… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Velocity — In physics, velocity is defined as the rate of change of position. It is a vector physical quantity; both speed and direction are required to define it. In the SI (metric) system, it is measured in meters per second: (m/s) or ms 1. The scalar… …   Wikipedia

  • Velocity Sports Performance — Infobox Company |company name = Velocity Sports Performance company company type = Private, Federal/selective state regulated foundation = 1999 original location = location = key people =J. Todd Anderson, CEO Jim Bax, chairman Loren Seagrave,… …   Wikipedia

  • velocity — noun ADJECTIVE ▪ high ▪ low ▪ constant, uniform ▪ average, mean ▪ initial …   Collocations dictionary

  • Velocity prediction program — A Velocity prediction program or VPP is a program which solves for the performance of a sailing yacht in various wind conditions by balancing hull and sail forces. VPPs are used by yacht designers, boat builders, model testers, sailors,… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.